Udržet potřebnou jakost vody v bazénu je docela věda


Kdyby někdo z vás položil otázku dětem školou povinným, které již prošly základní výukou anorganické chemie, co je to voda, z chemického hlediska, zřejmě by bleskurychle odpověděly, že její chemický vzorec je H2O, a že jde o sloučeninu vodíku s kyslíkem. Tato odpověď je sice v zásadě správná, ale neúplná, protože toto se týká pouze destilované vody. V přírodě se voda v destilované podobě prakticky nevyskytuje, a dokonce i dešťová voda, dopadající do čistého prostředí Himálají, již po průletu atmosférou obsahuje minerální ionty.

pes u bazénu

Voda má velmi silnou vazební schopnost pohlcovat různé látky a reagovat s nimi a s jistotou lze říci, že když si natočí dva lidé vodu z vodovodu, každý na jiném konci republiky, budou se od sebe svým složením oba vzorky významně odlišovat. Vazební schopnost vody je také velmi důležitou vlastností, kterou je třeba sledovat při provozu bazénů. Jestliže jste si bazén pořídili nebo o pořízení bazénu teprve uvažujete, měli byste dbát o to, aby voda v nádrži měla správné parametry, ideální pro koupání. Jde zejména o alkalitu, tvrdost a pH. Tyto hodnoty musí být v daných rozmezích, aby bylo možno správně nasazovat dezinfekční prostředky.

zahradní bazén

K udržení potřebné kvality vody jsou zapotřebí v první řadě testery, těch se vyrábí celá řada typů v různých cenových relacích, kde samozřejmě obvykle platí přímá úměra ceny testeru a rozsahu jeho ukazatelů. Ke změně pH vody se pak využívají prostředky pH plus nebo mínus a k udržení potřebné alkality například výrobky s názvem Alkalita plus 4,5 kg https://www.chlorito.cz/alkalita-plus-45kg.

Při nasazování těchto přípravků je vysloveně nutné porozumět tomu, k čemu slouží, a také dodržet jejich správné dávkování. Není dobrý nápad provádět s bazénovou vodou různé amatérské pokusy s různými chemikáliemi v domnění, že tím předběhnete dobu a přijdete na něco mimořádného, většinou se takové postupy lidem nevyplácí.