Co bychom dělali bez telefonů?


Jsou technické vymoženosti, které jsou pro nás lidi naprosto zásadní a nepostradatelné, a pak jsou tu i ty, bez nichž bychom se urÄitÄ› radÄ›ji obeÅ¡li, a kdyby na svÄ›tÄ› nebyly, nelitovali bychom toho. K tomu, co bychom ochotnÄ› obÄ›tovali, patří logicky vÅ¡e, co nás lidi jenom nebo pÅ™edevším poÅ¡kozuje a ohrožuje, jako jsou dejme tomu různé zbranÄ›, k tomu, co bychom nejspíše nedokázali jen tak postrádat, patří pro zmÄ›nu telefony.

Takový telefon je vlastnÄ› skvÄ›lé a užiteÄné zařízení. Díky kterémukoliv z podobných aparátů můžeme kdykoliv nÄ›komu zavolat a tak si vyřídit různé úřední záležitosti, nebo si tÅ™eba i jenom tak nezávaznÄ› poklábosit. A jestli je to v nÄ›Äem na Å¡kodu, pak jedinÄ› tehdy, když svým telefonováním rušíme okolí v nÄ›kterých situacích, kdy to není žádoucí, nebo když to vÄ›Äné vykecávání se leze do penÄ›z.

chytrý telefon

A když pak vezmeme telefony aspoň trochu chytÅ™ejší nebo dokonce chytré, dá se toho s nimi zvládnout jeÅ¡tÄ› víc. Dávají nám možnost poslat SMS, dá se s nimi zamířit na internet a sociální sítÄ›, dají se tu sledovat zprávy i hrát různé hry, dá se jimi fotografovat nebo nám slouží jako hodinky. A je tu mnohdy samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› daleko více důvtipných aplikací. A lze to zmínÄ›né i nezmínÄ›né dÄ›lat vÅ¡ude možnÄ›, protože jsou mobilní telefony skuteÄnÄ› mobilní. Tedy pÅ™enosné.

StaÄí si takový mobil nabít, ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů si zaplatit kredit nebo nÄ›jaký ten paušál, a pak už se nám meze nekladou. Pak už staÄí spotÅ™ebovávat svá data nebo nÄ›kde sehnat pÅ™ipojení na Wi-Fi a ÄlovÄ›ku se otevírá celý svÄ›t. Může vÄ›dÄ›t a poznat vÅ¡echno, co si jenom zamane, může se leccos pÅ™iuÄit.

telefon v ruce

Ale realita je, zdá se pÅ™esnÄ› opaÄná. Zatímco jsou telefony stále chytÅ™ejší, je to s jejich uživateli jiné. Ti spíše hloupnou. Jak se můžete na první pohled pÅ™esvÄ›dÄit, když vidíte nÄ›koho s chytrým telefonem v ruce, jak si krátí Äas. PochopitelnÄ› nedÄ›lá nÄ›co, co by ho povzneslo na duchu. DvojteÄka, pomlÄka, závorka vlevo.