Co je to ergoterapie?

Slyšeli jste už někdy pojem ergoterapie? Pro většinu lidí je tento pojem neznámý. Ale pokud máte někoho blízkého, kdo trpí zdravotním nebo mentálním onemocněním, je dost možné, že se s ergoterapií někdy setkal. Pro lidi, kteří trpí nějakým druhem postižení, může být ergoterapie podporou léčby, podporou zachování kvality života, ale třeba také způsob socializace. Ergoterapie je dostupná pro každého. Nezáleží na věku, pohlaví ani na druhu postižení nebo onemocnění. Ergoterapie se dokáže přizpůsobit každému jedinci a s každým lze ergoterapii provádět. Ergoterapii provádí zkušený ergoterapeut.

senioři

Obor ergoterapeut se studuje na několika vysokých školách v České republice, zejména na lékařských fakultách. Při ergoterapii se používají takzvané ergoterapeutické pomůcky. Jedná se o takové pomůcky, které by měli klientovi pomoci s jeho sebeobsluhou a péči o sebe samotného, navzdory jeho postižení. Lidé, kteří využívají ergoterapii, totiž v mnoha případech nedokáží provádět úkony sebepéče, které jsou pro nás naprosto běžné. Právě v tomto jim pomáhají různé pomůcky. Může se jednat o pomůcky, které jim pomohou s pohybem, s jídlem, s mytím, s úklidem a spoustu dalších úkonů denních činností.

ergoterapie

Cílem ergoterapie je podpořit fyzické i psychické zdraví o účastníků tím že jim dají smysluplné trávení volného času, které jim bude ku prospěchu. Umožní mu tím plnit svou sociální roli v životě, což je velmi důležité pro další seberozvoj člověka. Ergoterapeut spolupracuje i s dalšími odborníky, kteří mohou pomáhat lidem s jejich zdravotním stavem. Běžně například spolupracují s aktivizačními pracovníky, ošetřovateli, lékaři, fyzioterapeuty nebo sociálními pracovníky. Ergoterapie je multioborová disciplína, a ergoterapeuta najdete v mnoha zdravotnických i sociálních zařízení, například denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro seniory nebo psychiatrické léčebny.