Hry na ven


A vzpomínáte si také jeÅ¡tÄ› na takové a zábavné hry, které jste hráli, když jsme byli tÅ™eba malí? Vzpomeňte si na to, když vám je nyní tÅ™eba padesát let. Tak s Äím jste si hráli, když jste byli malé dÄ›ti? VÅ¡ichni víme, že v té dobÄ› nebyly vůbec žádné mobilní telefony anebo notebooky nebo poÄítaÄe a podobnÄ›. Možná nÄ›kdo nemÄ›l ani televizi, i tohle je možné. Protože my jsme televizi mÄ›li asi až v roce devadesát ÄtyÅ™i. Ano, je to pozdÄ›, ale já si myslím, že taková průmÄ›rná rodina, která nebyla bohatá ani chudá, tak právÄ› nÄ›jak v tomto roce už zaÄínala mít také televizi. Podle mého názoru je urÄitÄ› skvÄ›lé, když také budete hrát různé hry, když tÅ™eba nebudete stále jenom na poÄítaÄi anebo na mobilním telefonu.

Puzzle skládám moc ráda.

VždyÅ¥ také nemusíte být stále jenom online, vůbec nechápu, co je na tom Å¡patného anebo trapného, když budete hrát taky jiné hry. Takové hry, které nejsou pÅ™es poÄítaÄ. Jenomže když tÅ™eba se zeptám kamarádÄiny dcery, které je teprve jedenáct let, tak ona mi Å™ekne, že pÅ™ece nebude hrát nÄ›jaké jiné hry, když je může hrát online na poÄítaÄi. Tohle za nesmysl. Co je tohle za blbost? AbsolutnÄ› nechápu, co je na tom Å¡patného, když tÅ™eba lidé si budou hrát nÄ›co s míÄem anebo tÅ™eba hrát jiné hry.

Hry ÄlovÄ›ka zabaví.

Řeknu vám, že když jsem byla malá holka, tak jsem opravdu hodnÄ› mÄ›la ráda Å¡ipkovanou, a dokonce jsme hráli hru Å¡ipkovanou také v té dobÄ›, když tÅ™eba venku prÅ¡elo, za mÄ› to rozhodnÄ› nebylo nic divného. KlidnÄ›, i když prší, tak jsme chodili ven, to dneÅ¡ní dÄ›ti jenom když troÅ¡ku zaprší, tak utíkají domů, aby mÄ›ly možnost si sednout k televizi anebo k poÄítaÄi anebo si hrát na mobilním telefonu. Jsou různé hry a já chápu, že je moderní doba a že vÅ¡echno se zlepÅ¡uje a modernizuje, ale to pÅ™eci neznamená, že ÄlovÄ›k stráví snad půlku života na mobilním telefonu. Místo toho, aby si hrál venku se svými vrstevníky.