Kde mít zřízené elektronické sídlo firmy


Současná platná legislativa umožňuje mít elektronické sídlo firmy https://www.profisidla.cz/cs/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/poskytnuti-sidla-spolecnosti/elektronicke-sidlo-firmy/a-277/ zřízené v podstatě kdekoli. Nemusí se nacházet v místě vašeho trvalého ani přechodného bydliště a sídlo není podmínkou ani alespoň u vašich příbuzných. Toto rozhodnutí zákonodárných orgánů tak zajistilo nesmírně flexibilní možnosti.

sídlo firmy v Praze

Sídlo na venkově – někomu vysloveně vyhovuje zřídit sídlo podnikání ve venkovské oblasti. Mohou to být případy, kdy chcete, aby o vás lidé ve vašem okolí věděli, a mohli jste se jim pochlubit svými záměry. Většinou je to situace, kdy očekáváte kladnou odezvu ze strany přátel v malé obci, vašich sousedů, s nimiž dobře vycházíte, a vypomáháte si v mnoha směrech fyzickou prací i psychickou oporou. Ne každý má ale takové štěstí na své okolí, o něž se může opřít, a vzájemná důvěra tu funguje oběma směry, častější bývá přesný opak vyvolaný lidskou závistí a zlobou.

firemní kancelář

Sídlo ve městě – velká města, jako je Ostrava, Brno nebo Praha, poskytují v první řadě výraznou anonymitu. Je tu tolik podnikatelských subjektů a množství obyvatel, že se tu i vaše firma vytratí, jako pomyslná „pára nad hrncem“. Díky sídlu ve velkoměstě získáte potřebnou pohodu a klid, nebudete terčem pohledu ostatních, kteří mohou s oblibou sledovat každý váš pohyb, a ze závisti pak provést nějakou vylomeninu. A co závist dovede, o tom již bylo natočeno mnoho filmů a seriálů. Jedním z nich je pohádka z roku 1993 „Nesmrtelná teta“.

Finanční úřady – pracovní náplní finančních úřadů je mimo jiné i namátková kontrola podnikatelských subjektů. A pokud máte zřízené sídlo firmy na venkově, tamní finanční úřad, pod jehož kompetenci spadáte, si vás může vybrat pro kontrolní činnost mnohem častěji, než ve velkoměstě. Tam vás třeba kontrola nezastihne vůbec, například v Praze je pravděpodobnost kontroly tak malá, že to vychází na období přibližně jednou za sto let.