Kdo by měl provádět účtování SVJ


Asi není třeba říkat, že účetnictví je jednou z nejméně příjemných činností, které musí provádět každá právnická osoba. Přesto je pro stát velmi důležité, neboť právě s jeho pomocí se vypočítávají daně. Navíc slouží i ke kontrole, zda vše provádíte podle zákona. Není tedy divu, že je na jeho správnost kladen velký důraz, a za chyby padají přísné tresty.

To vše se týká i účtování SVJ HOME Partner, tedy společenství vlastníků jednotek. I ono je totiž považováno za právnickou osobu a plátce daní. Ovšem na rozdíl od klasických firem, zde jen málokdy narazíme na běžného účetního. Většina SVJ jej buď nechce, nebo si nemůže dovolit zaměstnat. Musí tedy najít jiné řešení.

zpracování účetnictví

Zdaleka nejjednodušší je, když se některý z členů SVJ vyzná v účetnictví, případně má alespoň příslušné vzdělání. Ten pak může, pokud se k tomu uvolí, zastávat ve společenství jakousi roli účetního. Jistě, je možné, že bude chtít za tuto službu zaplatit, a je to i pochopitelné – nikdo dnes nebude obětovat volný čas zadarmo. I tak to však bude levnější, než jiná řešení.

Velmi pravděpodobně však mezi sebou žádného účetního mít nebudete, a pokud ano, pak o tuto práci nejspíš nebude příliš stát. Ano, teoreticky může účetnictví provádět kdokoliv, žádná omezení zde nejsou. Problém je však v tom, že laici se v něm nevyznají a udělají mnoho chyb. Proto obvykle není zrovna nejlepší nápad, když si jej SVJ dělají samy. Naštěstí existují i jiná řešení.

účetní podklady

Jedním z nich je i možnost najmout si účetní firmu. To je pro mnoho společenství vlastníků jednotek poměrně výhodné, neboť je to podstatně levnější, než zaměstnávat účetního na plný úvazek. Když se nad tím totiž zamyslíme, zjistíme, že SVJ jej vlastně potřebují pouze jednou v roce, v době, kdy se provádí účetní uzávěrka. Je tedy zbytečné zaměstnávat mimo tuto dobu někoho. Proto se účetní firmy v tomto případě obvykle vyplatí.