Kdy se automatizace výrobní linky nevyplatí

V posledních letech si můžeme všimnout, pokud se výroby týče, jistých trendů. A jedním z nich je i stále postupující automatizace výrobní linky, kdy je stále větší část lidské práce nahrazována stroji. To samozřejmě vzbuzuje jistou kontroverzi, a navzdory popularitě se ukazuje, že se toto řešení nevyplatí ani zdaleka vždy.

Musíme si totiž uvědomit, že přechod na automatickou výrobní linku není levná záležitost. Proto je potřeba pečlivě spočítat, kdy se nám tyto vynaložené náklady vrátí. Možná nakonec zjistíme, že je výhodnější ponechat výrobu v rukách zaměstnanců. Především v podnikání totiž peněz není nikdy nazbyt.

dělník pracující ve výrobě

Dále je potřeba uvážit, zda si i v tomto případě zachováme stávající kvalitu výrobků. Pokud se totiž například pyšníme tím, že každý vyrobený kousek je jedinečný, pak nemá smysl zavádět strojovou výrobu, pokud nechceme úplně změnit zaměření firmy. A to se nám nemusí vyplatit, zvláště pokud máme svou zavedenou zákaznickou základnu.

Je tu také problém, který většina podnikatelů přehlíží, avšak navzdory tomu má dalekosáhlé důsledky. Tím je propouštění zaměstnanců, jejichž práce bude nahrazena. Obvykle se totiž jedná o velký počet dělníků, tedy osob s nízkou kvalifikací. Ti pak vstupují na trh práce, avšak vzhledem ke svému nízkému vzdělání a často i vyššímu věku nejsou zrovna perspektivními kandidáty.

peníze jsou v podnikání na prvním místě

Výsledkem je pak vyšší nezaměstnanost a také i vyšší částka, kterou stát musí na podporu v nezaměstnanosti dávat. To samozřejmě zatěžuje státní rozpočet, což má vliv na ekonomiku jako takovou. V konečném důsledku pak, aniž by si to podnikatel uvědomit, jej ono propouštění nakonec ovlivňuje také.

Samozřejmě, v naprosté většině případů se přechod na automatiku vyplatí. Přeci jen, pracuje rychleji, levněji a efektivněji, což je v dnešní době, kdy je dávána přednost kvantitě před kvalitou, jen plus. Měli bychom se však zajímat o to, jakou cenu za to ve skutečnosti platíme, a zda nakonec není až příliš vysoká.