Zajistíme pro Vaše interiérové dveře zbrusu nový profil


VezmÄ›te za své ideu moderních interiérových dveří skvÄ›le napojených na materiálovÄ› stabilní základnu, kterou vytvářejí bezobložková pouzdra. Modely, jakými jsou ABSOLUTE LINE a EVO LINE, znamenají v produktovém katalogu specializovaného distributora stavebních pouzder JAP Å¡piÄkové produkty. Vyplatí se je umístit je do kanceláře i do bytu. A to pro jednoznaÄné odlehÄení interiéru, jemuž nebudou již nadále v atraktivitÄ› vzhledu pÅ™ekážet tradiÄní staré zárubnÄ›. Novodobé tzv. skryté zárubnÄ› jsou moderní alternativou, která působí také praktickým smÄ›rem.

Vytvoříme Vám podmínky pro změnu s ohledem na potřeby interiéru

PoÅ™iÄte VaÅ¡im starým interiérovým dveřím nového partnera. Kvalitní bezobložková pouzdra se stanou neoddÄ›litelnou souÄástí komfortu a atraktivního vzhledu u Vás doma nebo ve firmÄ›. To již záleží pouze na Vás. A produktový katalog, který je zhmotnÄ›n na adrese mladoboleslavské pÅ™edvádÄ›cí haly, obsahuje nejen moderní pouzdra bez obložky, ale také rozmanité modely z různorodých kolekcí interiérových dveří. UrÄitÄ› se rozhodnete vybrat správnou variantu.